הסרת עיקולים

הסרת עיקולים בעזרת עורך דין הוצאה לפועל

מה צריך לעשות על מנת להביא למצב של הסרת עיקולים בהוצאה לפועל? האם חייב בהוצאה לפועל הוא כה נחות עד כי רכושו – הפקר, או שניתן לבלום את רשם ההוצאה לפועל בבית המשפט? כיצד קשורה התנהגותו של הזוכה להליך הסרת עיקולים?
על מנת להביא להסקת עיקולים בהוצאה לפועל יש צורך לפנות לעורך דין המתמחה בנהלי לשכה זו. בשונה מסוגיות אחרות כמו סגירת הסרת עיקוליםתיקים, או ניהול רישומים שונים, כאן לא מדובר על מערכת חוקים ונהלים, אלא על סוגיה משפטית בה עורך הדין שלכם צריך לשכנע את צוות השיפוט שעיקול הרכוש אינו אתי, נוגד את זכות הקניין של החייב, לא יביא לסיום סאגת החוב כלפי הזוכה, וכד'.

ישנם עיקולים שהחייב יכול לטפל בהם לבדו, כמו למשל הסרת הגבלות על חשבון בנק – במידה והחוב שולם. אז, החייב נדרש למלא טופס בקשה שנבחן על ידי הרשם ובמידת הצורך – נסגר, אולם גם במקרים מעין אלו – עבודה לצד עורך דין מקצרת מאד תהליכי הסרת עיקולים בהוצל"פ.

הסוגיה המשפטית המרכזית – זכות הקניין של החייב

זכות זו בסיסית וחשובה מאד למערכת המשפט הישראלית כפי שהראו פסיקות קודמות רבות. הדרך בה עוקל הרכוש, והדרך בה הזוכה פעל על מנת שהרכוש יעוקל מעניינות מאד את השופטים, ובמקרים רבים הם הורו על השבת הרכוש בשל יישום התהליך בצורה לא מידתית שפוגעת בחופש קניינו של החייב.

הבאת טיעון זה בכתב התביעה כלפי ההוצאה לפועל תזכה את החייב ברכושו בסבירות גבוהה, ולשם כך יש לפנות לעורך דין מנוסה כמו עו"ד דניס גילר אשר ידאג שתמומש הסרת עיקולים מטעמים אלו.

התנהגות הזוכה – ראיית מפתח שתשפיע על גורלו של רכושכם המעוקל

אם, למשל, מדובר בזוכה שיודע מהי חשיבותו של מוצר מסוים – לכם, ובית המשפט בדק ומצא שהעיקול לא היה תורם להשבת החוב, והוא נעשה ספציפית כלפי מוצר מסוים אותו ביקש הזוכה לעקל לחייב, יחשיב בית המשפט, בסבירות גבוהה, את המקרה הזה כחוסר תום מלב מצד הזוכה ויורה על השבת הרכוש לחייב.

גם כאשר הזוכה דיבר עם ההוצאה לפועל בלי לערב את החייב בשיחה, יראה בכך בית המשפט כפסול בסבירות גבוהה, שכן ניתן היה
לדבר ישירות עם החייב ולסכם על עיקול הרכוש בנוכחותו, במידה ולא יעמוד בהחזר חובו. על כן, הסרת עיקולים בהוצאת לפועל יכולה לנבוע גם מהתנהגות הזוכה כפי שמוצגת בבית המשפט.

הסרת עיקולים שאינם רכוש: הגבלות שונות שהטילה לשכת ההוצאה לפועל

צו מניעת יציאה מהארץ, הגבלה על חשבונות הבנק שבבעלותכם וכד' יכולים להתבטל במחי דיון משפטי אם הצליח עורך דינכם להראות הסרת עיקוליםשיישום ההגבלה – אין בה כדי להמריץ את החזר החוב. אם, למשל, מדובר עובדתית באדם שכמעט מעולם לא יצא את הארץ, אין הרבה בשורה בהטלת הגבלה על ערוץ תעבורה שהוא בלאו הכי לא משתמש בו.

דניס גילר – עורך הדין שיטפל עבורכם בכל הקשור להסרת עיקולים

בחירת עורך הדין תלויה מאד בידע שיש לו בדיני ההוצאה לפועל, בניסיונו המקצועי ובחשיבתו המקורית שצריכה להערים על הזוכים, ולהציג לכס השיפוט הוכחות שהטלת העיקולים מיותרת, ובמקרים חמורים יותר – לא מידתית.

כזה הוא בדיוק משרדנו, אשר משרת חייבים רבים שנקלעו בהליכי הוצאה להוצאה לפועל. האחרונים כמעט שלא סבלו מבעיות של רכוש מעוקל או
הגבלות תנועה או בנק שהושתו עליהם הודות לטיפול משפטי שניתן בזמן, ומענה יורידי שסופק לערכאות המשפטיות בנושא הסרת עיקולים בצורה משכנעת, מקצועית ובעיקר – עניינית לטובת כל לקוח ולקוח.
לכל הפרטים על הסרת עיקולים בלשכת ההוצאה לפועל או למידע נוסף בנוגע לפשיטת רגל  צרו קשר עם משרד דניס גילר!