כיצד עובד תהליך סגירת תיק הוצאה לפועל?

מה צריך לעשות על מנת לממש סגירת תיק הוצאה לפועל? האם כל תיק הוצאה לפועל הוא ברסגירה? כיצד משפיע אופן התשלום על ידי החייב על מצב סגירת התיק? כיצד רשלנות של זוכה יכולה להוביל לסגירת תיק בהוצאה לפועל גם אם החייב לא שילם את חובו?

סגירת תיק הוצאה לפועל אינה משימה מורכבת כפי שחושבים אבל היא כן מצריכה ידע מעשי על מנת שניתן יהיה להתפלפל בסוגיה סגירת תיק הוצאה לפועלולעזור לכם – החייבים להתגונן ככל האפשר מפני הביורוקרטיה של מנגנון גביית חובות זה. עקרונית – רשם ההוצאה לפועל יורה על סגירת תיק אם החוב שבגינו הוא נפתח שולם על ידי החייב.

יחד עם זאת, ישנם תנאים אחרים שבגינם התיק עלול להיסגר, וישנם מצבים בהם על אף שהחוב שולם, התיק לא נסגר, ויש לפעול מנהלתית על מנת לממש את סגירתו. הבה ונכיר את המצבים השונים.

מצבים שונים של סגירת תיק הוצאה לפועל

הזוכה לא ביצע פעולות בתיק שנתיים ימים – הזוכה, שיש לו אינטרס שהחוב ישולם, כלומר – התיק יישאר פתוח לא ביצע פעולות מזה שנתיים ימים בתיק. לעתים, זה יכול לנבוע מפעולה שהיא לא רשלנית, למשל אם החייב שילם לו ישירות ולא להוצאה לפועל, אך במקרים רבים הזוכה כל כך שקוע רגשית במרדף אחר החייב עד כי הוא שוכח לטפל מנהלתית בתיק הוצאה לפועל. לצערו, תיק שלא מבוצעות בו פעולות שנתיים הוא תיק שנסגר.

החייב ביקש את סגירת תיקו בהינתן ששילם – לעתים, תיקי הוצאה לפועל לא נסגרים באופן אוטומטי. החייב, מלווה בעורך דינו, יכול להגיש בקשה לסגירת תיק במידה והוא נותר בעינו על אף התשלום. במקרה כזה רשם ההוצאה לפועל יהיה חייב להורות על סגירת התיק.

מצבים אחרים, בהם התיק יישאר פתוח

סגירת תיק הוצאה לפועלמדובר בחוב מזונות – חוב מזונות ישאיר את התיק פתוח בשל כך שהבעל הגרוש חייב בתשלומים עתידיים לאשתו וילדיו, ולכן אם גרושתו גרמה לפתיחת תיק בהוצאה לפועל עבורו, לא ניתן להביא לסגירתו.

מדובר בחוב ששולם ישירות לזוכה – לעתים, בהמלצת עורך הדין, מגיע החייב להסדר ישיר עם הזוכה. במקרה כזה – רשם ההוצאה לפועל, מבחינתו, מתייחס לסוגיה כסוגית חוב כספי שלא הוסדר, משום שזה לא בוצע דרכו. הודעה מטעם הזוכה להוצאה לפועל צריכה לצאת על מנת שהתיק ייסגר.

כיצד פועלים למימוש סגירת תיק הוצאה לפועל?

יש לפנות למשרד עורכי דין המתמחה בייצוג חייבים וזוכים כמו משרדו של דניס גילר. המשרד ילמד את פרטי המקרה, יפיק חוות דעת משפטית ויפעל על פיה לסגירת התיק.

עורך הדין יציג לרשם ההוצאה לפועל הוכחות בדבר תשלום החוב, ויביא במהרה לסגירת התיק המדובר. יצוין כי אף על פי שישנם נהלים מסודרים ליישום סגירת תיק הוצאה לפועל, עירוב עורך דין בסוגיה מקצר תהליכים, ומביא לתוצאה הרצויה הרבה יותר מהר, עם מינימום ביורוקרטיה וסחבת לקראת ניקיון החייב מתיקי הוצאה לפועל באשר הם.

דניס גילר – משרד עורכי דין מומחה לטיפול בתיקי הוצאה לפועל

סגירת תיק הוצאה לפועלעם משרד זה עבדו מיטב הזוכים והחייבים במשק הישראלי שנאלצו לסמוך על רשם ההוצאה לפועל בשל חוב שהם נדרשו לשלם או היו צריכים לקבל.

רבים מהם מעידים כי השירות שהם קיבלו במשרד, והתוצאה שהתקבלה ברשם ההוצאה לפועל היו מעל למצופה, וזאת משום שכאשר הם עבדו עם משרדי עורכי דין אחרים, וקל וחומר – ניסו לעבוד לבד, הם לא הגיעו לתוצאה המבוקשת באותה רמת יעילות: תוצאת סגירת תיק הוצאה לפועל עם מעט מאד חסמים בדרך.

למידע ופרטים על סגירת תיק הוצאה לפועל ניתן לפנות לייעוץ במשרד דניס גילר!