העלאת מיסים ותכנון מס נכון

 

העלאת המיסים היחסית בשנים האחרונות מגיעה אחרי התראות רבות של בכירי הכלכלה הישראלית בנוגע לקשיים שעומדים אל מול המשק הישראלי כתוצאה מהמצב הכלכלי הקשה במדינות גוש היורו – כיצד נוכל להתמודד בעניין עם תכנון מס שקול ואחראי?

בשנים האחרונות הורעפו על המשק הישראלי מחמאות על התנהלות כלכלית אחראית בצל המשבר של מדינות רבות בגוש היורו. מחמאות אלו אשר מקורן בגורמים חיצוניים למדינה התקיימו בצד מחאה פנימית קשה של גורמים פנימיים מתוך מדינת ישראל עצמה אשר טענו וממשיכים לטעון לעול מיסים כבד מנשוא אשר פוגע במיוחד במעמד הביניים.

בעקבות המחאה, הוקמה ועדת טרכטנברג במטרה לסייע להקל על עול המיסים באמצעות שורה של צעדים כגון חינוך חינם מגיל 3 והקמת פרויקטים של דיור בר-השגה. המלצותיה של הועדה נתקלו בבעיית מימוש לאור הרעתו של המצב הכלכלי העולמי והוחלט לבצע העלאת מיסים יחד עם קיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה השונים.

תשלום מיסים

תשלום מיסים מיועד בכדי להקנות לגופי השלטון את המשאבים באמצעותם יכולים הם להחזיק תשתית שלטון סטנדרטית ולספק שירותים ציבוריים. על הממשלה מוטלת האחריות לאזן במידה המוצלחת ביותר בין גובה המיסים לבין זכויות הקניין הבסיסיות של אזרחי המדינה באמצעות תכנון מס כולל, שקול ואחראי.

אנו משלמים מיסים ישירים ועקיפים. המיסים הישירים מתבטאים בגבייה למשל, מתוך משכורתנו החודשית או רווחים של עסק עצמאי. המיסים העקיפים מתבטאים בגבייה של מס על כל מכירה של מוצר או שירות מסוים (ראשי התיבות – מע"מ).

העלאת מיסים

בהתמודדותה עם המשבר הכלכלי העולמי, הממשלה הישראלית נמצאת במעין פלונטר. מחד, ממשלת ישראל מעוניינת לקדם את כלכלת המדינה באמצעות משיכת השקעות מגורמים זרים, זאת באמצעות הפחתת המיסים הרלוונטיים כגון מיסים על הון וכדומה. מצד שני, עול המיסים חייב ליפול על מגזר מסוים ולטענת מעמד הביניים, עול המיסים נופל בעיקר עליו.

בהעלאה הנוכחית של מס ההכנסה בלטה במיוחד הדרישה להעלאות את מס ההכנסה באופן שוויוני יותר, כך שההעלאה הופעלה על מדרגות המס הגבוהות יותר הנוגעות לאזרחים המרוויחים מעל 14,0000 ₪ בחודש. בנוסף לכך, יו"ר ועדת הכספים משה גפני דרש להעלאות את מס החברות באחוז אחד.

העלאת מע"מ

הגזירות המרכזיות של העלאת המיסים נוגעות למיסים עקיפים ובמיוחד המע"מ אשר עלה באחוז שלם אחד. בנוסף לכך, חלה עלייה משמעותית במחירי האלכוהול והסיגריות, במיוחד בירה.

המטרה המרכזית שעומדת אל מול עיניה של הממשלה הינה שמירה על הגרעון הקיים, זאת בעקבות החשש שמה הגדלת הגרעון תוביל לנפילה כלכלית בדומה לזו שהתרחשה בכלכלת יוון וספרד. השמירה על הגרעון מושגת באמצעות הקיצוץ התקציבי יחד עם העלאת המיסים המשמעותית.

נסכם ונאמר כי העלאת המיסים באה בכדי לאפשר לכלכלת ישראל להחזיק מעמד אל מול המשבר העולמי, האם פעולות הממשלה היו נכונות? זאת נוכל לדעת רק בעתיד.