צווי הפטרים

צו הפטר הינו השלב הסופי והחשוב מכל עבור החייב, שלב המסכם, בסופו של דבר, את הליך פשיטת הרגל ומאפשר לו להתחיל מחדש. את הבקשה לקבלת צו הפטר מגיש החייב בעזרתו של עורך דין המתמחה בפשיטת רגל, והוא ניתן אך ורק על ידי בית המשפט המחוזי, לאחר שהוכח כי הושבו לנושים כל הסכומים הנדרשים, סכומים שהיה ביכולתו של החייב לשלם. לאחר שקיבל החייב את צו ההפטר, מוסרות כל ההגבלות שהוטלו נגדו (כמו, הגבלות חשבון בנק ואשראי, עיכוב יציאה מהארץ ועוד, המשפיעות לא מעט על חייו הפרטיים ומגבילות את חופש תנועתו והתנהלותו באופן משמעותי) ועתה הוא יכול לצאת לדרך חדשה, לפתוח דף חדש.

סוגי צווי הפטרים

קיימים מספר סוגים שונים של צוו הפטר:

הפטר חלוט

מדובר כאמור בצו המסיים את ההליך כולו וגם הצו שאותו שואפים לקבל החייבים. הפטר חלוט מאפשר לחייב להתחיל מחדש לאחר שהוכיח לבית המשפט כי הסדיר את חובותיו לנושים והחזיר את סכומי הכסף שאותם הוא מסוגל להחזיר בהתאם ליכולתו הכלכלית. את הבקשה לקבלת הפטר חלוט מגיש החייב לבית המשפט המחוזי, הבוחן את מצבו ואת תום ליבו ובודק האם אכן, וכפי שמעיד בפניו, מסוגל לפתוח דף חדש בחייו. בית המשפט בבואו לבחון זאת יכול לקבל את הבקשה או לדחות אותה, בהתאם לשיקוליו. כדי להגדיל את הסיכוי לקבל צו זה, חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין פשיטת רגל מיומן ומקצועי מאד, הבקיא בתחום ובעל ניסיון רב.

הפטר מותנה

צו זה, וכפי שניתן לנחש משמו, מתייחס למצב ביניים. הוא ניתן במקרים בהם קובע בית המשפט כי על החייב לעבור תהליך נוסף, בטרם יקבל צו הפטר. על החייב במידה וקיבל הפטר מותנה להסדיר את כלל חובותיו בהתאם ליכולתו הכלכלית ולעמוד בצו התשלומים כפי שנקבע באספת הנושים. רק לאחר שעשה זאת יקבל החייב הפטר חלוט ויוסרו נגדו כל המגבלות. גם את הצו הזה יש להגיש לבית המשפט המחוזי בעזרתו של עורך דין, המייצג אותו בפני כל הגורמים הרלוונטיים.

הפטר חלקי

צו הפטר חלקי ניתן לחייב על ידי בית המשפט במקרים בהם הצליח החייב להסדיר חלק מחובותיו. במקרה כזה יכול בית המשפט לקבוע שני מהלכים: קבלת צו הפטר חלוט על חלק מהחובות שאותם הסדיר החייב, וקבלת צו הפטר חלקי על יתרת החובות, שאותם יהיה עליו להסדיר מול הנושים ומולם ימשכו באופן נפרד הליכי פשיטת הרגל. צו הפטר חלקי ניתן אך ורק כאשר בית המשפט משוכנע כי החייב פועל בתום לב והסדיר רק חלק מחובותיו מול נושים מסוימים. זהו צו שאיננו שכיח במחוזותינו, שכן די בהחלטתו של בית המשפט שהחייב מתנהל בחוסר תום לב כדי לבטל אותו ולקבוע על הליכים אחרים.

סוגי צווי הפטרים

חשוב לדעת

בבואו לבחון את הגשת בקשתו של החייב לקבלת צו הפטר, נדרש בית המשפט לבחון כמה פרמטרים ולהתייחס לשתי סוגיות מרכזיות: לנושים עצמם (שלא יוכלו לפרוע את מלוא חובם עם קבלת הצו) ולפושט הרגל עצמו שסביר שפעל בתום לב. בית המשפט איננו ניתן בקלות ומצריך בחינתן של כמה נקודות: התנהלות החייב הן לפני הליך פשיטת הרגל והן במהלכו, שיתוף הפעולה שלו עם הנאמן או עם כונס הנכסים, מידת עמידתו בצו התשלומים שנקבע לו על ידי בית המשפט המחוזי, עמדת הנושים בעניין קבלת הצו, התועלת שצפויה לנושים במידת ויימשך הליך פשיטת הרגל וגם עמדתו של הנאמן או של כונס הנכסים. רק לאחר שבחן בית המשפט לעומק את הנקודות האלו, יוכל לקבל את ההחלטה. חשוב לדעת שישנם לא מעט מצבים בהם צו הפטר, בין אם מדובר בצו הפטר חלוט, מותנה או חלקי איננו ניתן לחייב. במקרים בהם מדובר בחובות הקשורים למזונות, לקנסות למדינה, חובות שנוצרו על ידי החייב בחוסר תום לב או שנצברו במהלך פשיטת הרגל, לא יינתן לחייב צו הפטר.

סוגי צווי הפטרים