להשיג צו הפטר לאחר פשיטת רגל – רק עם המומחים

"החברה המתוקנת רואה בהושטת קרש הצלה לחייבים, ובגאולתם מהשתעבדות מתמשכת לחובות אין קץ, ערך חשוב". (מתוך פסק דין של בית המשפט)

 

אף אחד איננו מחוסן מפני קשיים כלכליים בתקופה כזו או אחרת בחיים. הנסיבות משתנות, ולעיתים כמה החלטות עלולות לחרוץ את דיננו מבחינה כלכלית ולהכניס אותנו לחובות. וחובות, מעצם טבעם, נוטים לצמוח ולתפוח ובמקרים רבים ההידרדרות עמוקה ומהירה ואי אפשר לצאת ממנה בכוחות עצמנו.

בדיוק למצבים כאלה נוצרה ההגדרה המשפטית-כלכלית שהיא פשיטת רגל. מי שצבר חובות יכול להגן על עצמו בעזרת תהליך זה וכך להימנע מהריסה מוחלטת של עתידו הכלכלי מעכשיו ועד לדיראון עולם.

כאשר המצב הכלכלי מתייצב ויש תוכנית לצאת מהחובות, בית המשפט עשוי להוציא צו הפטר שבעצם מזכה את החייבים בפתיחת דף חדש.

מתי אפשר לקבל צו הפטר

פושטי רגל רשאים בכל עת להגיש לבית המשפט בקשה לקבל פשיטת רגל הפטר. יום הדיון נקבע וההודעה בנושא נשלחת בדואר, לפחות 14 יום לפני יום הדיון, אליו מגיעים החייבים עם דו"ח מפורט על מצב עסקיו ופרנסתו.

גם הנושים יוזמנו לדיון, שם יזכו להביע את הסכמתם או התנגדותם לבקשה. חשוב לציין שנושים שמעוניינים להתנגד צריכים להגיש התנגדות רשמית לבית המשפט.

מה נותן צו הפטר?

צו הפטר הוא בעצם סגירת פרק החובות ויציאה לדרך חדשה. כלומר, סיום הליכי פשיטת הרגל לאחר שבית המשפט הכריע כי החייב פעל בתום לב על מנת לשלם את חובות לנושיו בהתאם ליכולות הכלכליות שלו, והחובות האלה נמחקים ועמם מוסרות כל המגבלות נגד מי שנמצא בהליכי פשיטת רגל.

 

בין האיסורים המוטלים על פושטי רגל:

 

איך מסתיים התהליך?

 

הדבר הכי חשוב אותו בוחן בית המשפט הוא תום הלב של פושט הרגל. האם הוא נקלע לחובות בתום לב, ולא בעקבות מעשים פליליים, למשל, או בגין נטילת סיכונים כלכליים בלתי סבירים? האם נעשה מאמץ אמיתי וכנה לשלם את מלוא החובות, בהתאם ליכולות, ולא נערכה סחבת מכוונת שנועדה להתיש את הנושים? לכן עדותם של הנושים קריטית לקבלת פשיטת רגל הפטר.

 

לעיתים מתנה בית המשפט את צו ההפטר בשורה של תנאים, או מעניק הפטר חלקי עבור חלק מהחובות לחלק מהנושים, אם לפי שיקול דעתו מדובר בהליך שישרת את הצדדים.
לכן, בית המשפט לוקח בחשבון לא רק את תום הלב של פושט הרגל, אלא גם את האינטרסים של הנושים, שכן זכויות הקניין שלהם נפגעת בכל פעם במוצא צו הפטר. מעצם ההגדרה של הסדר חובות, עליהם לוותר על חלק מהכסף שחייבים להם. אולם, במקרים רבים לנושים עשויה לצמוח תועלת מההסדר, שכן הימשכות התהליך לאורך זמן משמעותה שייאלצו להמתין עד שיקבלו חלק או את כל הכסף שחייבים להם. בנוסף, בית המשפט גם לוקח בחשבון את עמדת הנאמן שמונה בעקבות פשיטת הרגל.

 

בסופו של דבר, אף אחד לא רוצה להיקלע לחובות, וכולנו היינו מעדיפים שהעסקים שלנו ישגשגו עד בלי די. אבל המציאות יותר מורכבת מזו, בטח המציאות העסקית, ואיננו יכולים לצפות את כל ההתרחשויות בעסק שלנו, בשוק בו אנחנו פועלים, במשק הישראלי או במצב הכלכלה העולמית. לעיתים, גם אם נפעל בצורה מיטבית ולפי כל העקרונות העסקיים הנכונים והיעילים – העסק עלול להיקלע לקשיים שכאלה שלא יהיה בידינו לשלם את החובות שלנו.

בדיוק בשביל המקרים האלה חוקקה הכנסת חוקים שמונעים מצב בו פושטי רגל משלמים – כלכלית ונפשית – למשך שארית חייהם על החובות האלה ללא יכולת לשוב ולתפקד כפרטים מועילים בחברה.