צו הפטר

צו הפטר הוא הגביע הקדוש של חייבים שנמצאים בהליכי פשיטת רגל, שכן צו הפטר מאשר למעשה את מחיקת החובות של החייבים ומעניקים להם סוף סוף את האפשרות לעמוד על הרגליים מבחינה כלכלית ולפתוח דף חדש.

במידה והחייבים מוכיחים כי השיבו לנושים את מלוא החוב שהיו יכולים לשלם, בית המשפט המחוזי הוא שמעניק את הצו.

בתקופה בה חובות הפכו לתופעה נפוצה ואוברדראפט – שהוא בעצם חוב לבנק – הוא נורמה מקובלת עבור רוב הישראלים, רבים נקלעים לחובות שאינם יכולים להשיב במלואם. במקרים אלה אנשים פרטיים ועסקים עשויים להכריז על פשיטת רגל, ובכך הם מכריזים כי אינם יכולים להשיב את הגלגל לאחור ולשלם את כל חובותיהם.

אולם מדובר בהליך לא פשוט ובעל משמעויות כלכליות ואישיות רבות.

מה זה אומר להיות פושט רגל

להיות פושט רגל הוא עניין של מה בכך וישנן מגבלות רבות ולעיתים מחמירות מאוד המוטלות על מי שנכנס להליכי פשיטת רגל. בין ההגבלות עשויות להיות:

  • עיכוב יציאה מהארץ
  • הגבלות על רכישות
  • הגבלות או איסור על שימוש בכרטיסי האשראי
  • איסור על פתיחת חשבון בנק חדש
  • איסור על ייסוד תאגיד, חברה, עמותה או כל גוף דומה
  • איסור על שותפות בתאגיד, או מינוי כדירקטור או מנכ"ל

מה צריך בשביל לקבל צו הפטר

כעיקרון, החייבים צריכים להוכיח כי פעלו בתום לב על מנת להסדיר את חובותיהם, אולם הצו איננו בהכרח פותר את כל הבעיות העומדות בפניהם, שכן בית המשפט המחוזי עשוי להתנות את ההפטר, להפוך אותו להפטר חלקי או להפטר מלא, בהתאם לשיקול הדעת של השופט/ת.

כל מקרה נשקל לגופו וההתנהלות של החייבים משחקת תפקיד חשוב בהחלטה.

בית המשפט מתייחס לכל מקרה לפי לשון החוק: "הכרה באינטרס של פושט הרגל כאשר זה נקלע לחובות בתום לב והוא מצוי במצב שהוא איננו מסוגל לפרוע אותם". לכן בית המשפט העליון קבע כי "גאולת חייבים מהשתעבדות מתמשכת לחובותיהם עד אין קץ" היא נורמה בכל חברה מתוקנת.

לאחר שנשקלו גם זכויות הקניין של הנושים, שצפויים לאבד חלק מההשקעה או מהכסף שחייבים להם, משתדלים השופטים למצוא את האיזון בין האינטרסים השונים. לנושים ישנה הזדמנות להביע את עמדתם, כמו גם לנאמן ולכונס הנכסים, ונשקלת גם התועלת הצפויה או שאינה צפויה לנושים מהתארכות ההליכים.

מה הם סוגי צווי ההפטר

הפטר חלוט

הפטר חלוט הוא הדובדבן שעל הקצפת שכן הוא סוגר את פרק פשיטת הרגל ומאפשר באמת ובתמים פתיחת דף חדש. ניתן להגיש בקשה לקבלת הצו רק לאחר שעברו שישה חודשים מאז שניתן צו כינוס הנכסים.

הפטר מותנה

במקרים בהם בית המשפט עוד טרם השתכנע שיש להוציא צו הפטר, ניתן לקבל במקום הפטר מותנה שמשמעותו שיש לשוב ולדון בנושא בעתיד, בתנאים מסוימים. התנאים האלה עשויים להיות תשלום כלל החובות (בהתאם למסוגלות), עמידה בצווי תשלומים נוספים וכד'.

הפטר חלקי

למרות שלרוב בית המשפט המחוזי לא מוציא צווי הפטר חלקי, כדאי בכל זאת להתכונן לאפשרות הזו. אם לדעת השופט/ת, החייבים התנהלו בתום לב כלפי חלק מהנושים ובחוסר תום לב כלפי אחרים, ההפטר החלקי מנקה חלק מהשולחן בלבד. לרוב, שופטים מעדיפים לדחות בקשות לצווי הפטר במידה שנמצא חוסר תום לב כלפי מי מהנושים.

אם נקלענו שלא בטובתנו לחובות ונכנסנו להליך פשיטת רגל, אנחנו יודעים עד כמה ההגדרה המשפטית-כלכלית הזו משפיעה על חיי היום יום שלנו ועל ההתנהלות השוטפת שלנו. לכן צו הפטר הוא המטרה שכולם מסמנים ואליה כולם שואפים.

בהצלחה!

 

צו הפטר